Hemsen

Fortsettelsen:

Den spede starten:

Gulvet slipes!

Resultatet blir bra til slutt!

Grunnlaget til huset blir lagt – gulvet støpes

Den første store milepælen etter all ryddingen og rivingen er kommet. Gulvet støpes. Nå krysser vi fingrene om at alt av vann, elektrisk og vannbåren er på plass og at betongen ikke sprekker for mye!
De viste seg at S&B hadde glemt å fjerne en murvegg og sage hull ut til ny tilkomstdør inn til verkstedet, dette gjorde de etter at betongen var kommet på plass siden de ikke ville sage når det lå åpne rør i gulvet.