Valgets kvaler

Beskrivelsen

For å i det hele tatt kunne hente inn tilbud fra flere tilbydere måtte vi ha en god beskrivelse til å forklare omfanget av oppgaven. I tillegg til tegninger, skjemaer og illustrasjoner kom en detaljert beskrivelse på 30 tettpakket sider som til sammen utgjorde grunnlaget for tilbudene.

Anbud

Vi tok kontakt med fem tilbydere for å ha et sammenligningsgrunnlag. Etter mange befaringer, mailer og telefonsamtaler var det til slutt to firmaer som klarte å levere tilbud innenfor den allerede utsatte tidsfristen.

Tilbud

Etter å ha finlest de to tilbudene på 30 sider hver, var det på tide og sammenligne og sette de opp i mot hverandre. Regneark, sunn fornuft og magefølelse ble lagt til grunn sammenligningen. Prisen var temmelig lik selv om løsningene ikke var helt like. Det ble også kalt inn oppfølgingsmøte for de to aktuelle kandidatene, hvor spørsmålene gikk over begge sider av bordet.

Bestemmelsen

På grunn av engasjement og evne til å svare godt for seg kunne vi endelig velge en entreprenør for Gauselvågen 80. Valget falt på den leverandøren som forstod og løste oppgaven på den beste måten i forhold til våre forventninger.

Kjøkkenet får nytt liv i en garasje i Ryfylke

Men først må det tas ned: